Serwis sprzętu

 • naprawy sprzętu komputerowego należącego do Zlecającego, usuwanie awarii
 • instalacja nowo zakupionego sprzętu komputerowego
 • bieżące utrzymanie, w tym konserwacja komputerów i sieci,
 • wydawanie niezbędnych ekspertyz technicznych
 

Ochrona danych

 • realizacja polityki firmy w zakresie bezpieczeństwa informatycznego
 • nadzór nad pracą systemu zabezpieczenia danych, w tym archiwizacja danych ze wszystkich systemów
 • ochrona informacji zgromadzonych w bazach danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 • wykonywanie back-up’ów serwera
 

Zarządzanie systemem informatycznym

 • wykonywanie audytu sprzętu,
 • wykonywanie audytu legalności oprogramowania,
 • opracowanie planów i dalszy rozwój w zakresie systemów informatycznych
 • okresowa kontrola antywirusowa
 

Serwis oprogramowania (z wyłączeniem prac, do których uprawniony jest tylko producent programu)

 • instalacja i reinstalacja posiadanych przez Zlecającego systemów operacyjnych i aplikacji
 • nadzór nad prawidłową pracą programów użytkowych
 • specjalistyczna obsługa programów, w tym konsultacje, upgrade’y, dostosowanie do potrzeb użytkowników
 • obsługa programów księgowych w zakresie serwisowania ich prawidłowego funkcjonowania
 • obsługa serwisowa systemu bankowego
 • przeglądy, konserwacja oraz naprawy baz danych
 

Doradztwo przy rozbudowie/modernizacji systemu

 • doradztwo w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej, a w szczególności konsultacje przy rozbudowie lub modernizacji sprzętu komputerowego
 • wykonywanie niezbędnych kalkulacji i kosztorysów,
 • pomoc w doborze nowych programów usprawniających pracę i zmianie już istniejących niespełniających wymogów użytkowych i technicznych, dobór aplikacji
 

Dodatkowo

 • bezpłatny dojazd do lokalu Zlecającego
 • pomoc pracownikom w rozwiązywaniu codziennych problemów w użytkowaniu programów biurowych
  i użytkowych oraz sprzętu